Услуги

ЦЕНОРАЗПИС

Първичен преглед
бр.
40.00 лв.
Вторичен преглед    
бр.
20.00 лв.
Потребителска такса ЗОЛ
бр.
2,90 лв.
Потребителска такса за пенсионери
бр.
1,00 лв.
Специализирана ЛКК  /на член от комисията/
бр.
15.00 лв.
Обща ЛКК  /на член от комисията/
бр.
15.00 лв.
Обжалван болничен от работодател към Обща  ЛКК  
бр.
15,00 лв.
Медицинско свидетелство за работа  на специалист 
бр.
5,00 лв.
Медицинско свидетелство за работа  пакет от 5 специалиста
пакет
25,00 лв.
Медицинско свидетелство за водач на МПС категория „В” очен кабинет  
бр.
5,00 лв.
Медицинско св. за водач на МПС категория „С”  на специалист 
бр.
5,00 лв.
Медицинско св. за водач на МПС категория „С”  пакет от 6 специалиста /УНГ, очен, ортопед, невролог, хирург, вътрешни/
пакет
30,00 лв.
Медицинско свидетелство за брак
Психиатър
бр.
20,00 лв.
Скопия на бял дроб за брак
бр.
15,00 лв.
Изследвания : Васерман  
бр.
8,00 лв.
Заключение от интернист  
бр.
5,00 лв.
НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Първичен преглед
бр.
40,00 лв.
Вторичен преглед
бр.
20,00 лв.
Манипулационна
Мускулна инжекция  
бр.
5,00 лв.
Венозна инжекция  
бр.
8,00 лв.
Подкожна инжекция
бр.
5,00 лв.
Включване на система до 30 мин.
бр.
15,00 лв.
Включване на система над 30 мин.
бр.
20,00 лв.
Поставяне на абокат
бр.
10,00 лв.
Вземане на кръв за изследване
бр.
2,00 лв.
ЕКГ
бр.
7,00 лв.
Измерване на кръвно налягане RR
бр.
4,00 лв.
ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ
Платен преглед за неосигурени лица
бр.
40,00 лв.
Поставяне на абокат
бр.
10,00 лв.
Мускулна инжекция  
бр.
7,00 лв.
Подкожна инжекция
бр.
7,00 лв.
Венозна инжекция
бр.
10,00 лв.
Включване на система до 30 мин.
бр.
20,00 лв.
Включване на система над 30 мин.
бр.
30,00 лв.
Превръзка 
бр.
20,00 лв.
Шев на рани
бр.
30,00 лв.
Поставяне на катетър 
бр.
30,00 лв.
Премахване на чужди тяло от окото 
бр.
30,00 лв.
Екстракция на кърлеж 
бр.
30,00 лв.
ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ
Амбулаторен преглед 
бр.
40,00 лв.
УНГ КАБИНЕТ
Промивка на ухо  след подготвени от пациента уши
бр.
20,00 лв.
Аудиограма
бр.
20,00 лв.
Вземане на секрет от гърло за микробиологично изследване
бр.
5,00 лв.
Вземане на секрет от нос за микробиологично изследване
бр.
5,00 лв.
Екстракция на чуждо тяло от нос 
бр.
20,00 лв.
Екстракция на чуждо тяло от ухо
бр.
20,00 лв.
Туширане/ коагулация/ на кръвоносни съдове при епистаксис
бр.
15,00 лв.
Игрова аудиометрия за деца 
бр.
20,00 лв.
ОФТАЛОМОЛГИЧЕН КАБИНЕТ
Визус без изписване на очила  
бр.
10,00 лв.
Визус + авторефрактометрия  
бр.
30,00 лв.
Изследване на цветно зрение  
бр.
5,00 лв.
Преглед на очни дъна  
бр.
25,00 лв.
Измерване на ВОН
бр.
10,00 лв.
Периметър
бр.
10,00 лв.
Епилация на мигли  
бр.
7,00 лв.
Промивка на слъзни пътища  
бр.
22,00 лв.
Екзофталмометрия
бр.
10,00 лв.
Хирургична интервенция в амбулаторни условия
бр.
40,00 лв.
Екстракция на чуждо тяло  
бр.
30,00 лв.
Махане на корнеални конци  
бр.
30,00 лв.
Субконюктивална или парабулбарна инжекция   
бр.
30,00 лв.
Биомикроскопия
бр.
10,00 лв.
Ширмер – тест   
бр.
15,00 лв.
КАБИНЕТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
Първичен преглед
бр.
40,00 лв.
Вторичен преглед
бр.
20,00 лв.
Преглед + ехография 
бр.
60,00 лв.
Сигмоидоскопия с оптика 
бр.
60,00 лв.
Гастроскопия с оптика
бр.
60,00 лв.
Видео Сигмоидоскопия 
бр.
120,00 лв.
Видео Гастроскопия
бр.
120,00 лв.
Ехография на коремни органи  
бр.
40,00 лв.
Коремна парацентеза
бр.
60,00 лв.
Запис на ел.носител
бр.
10,00лв
КАБИНЕТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Първичен преглед
бр.
40,00 лв.
Вторичен преглед
бр.
20,00 лв.
Ехография на коремни органи  
бр.
40,00 лв.
Преглед + ехография  
бр.
60,00 лв.
ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
Специализирана ЛКК  /на член от комисията/
бр.
15,00 лв.
Хирургична обработка на неинфектирани рани 
бр.
45,00 лв.
Хирургична обработка на инфектирани рани и абсцеси
бр.
60,00 лв.
Хирургична обработка на рана от изгаряне  до 5%
бр.
15,00 лв.
Хирургична обработка на рана от изгаряне до 10%
бр.
20,00 лв.
Превръзка асептична
бр.
15,00 лв.
Превръзка септична
бр.
25,00 лв.
Смяна на превръзка
бр.
15,00 лв.
Вземане на биологичен материал 
бр.
30,00 лв.
Сваляне на конци 
бр.
15,00 лв.
Шев на рана  
бр.
30,00 лв.
Локална анестезия 
бр.
10,00 лв.
Пункция на киста / хематом
бр.
35,00 лв.
Тотално отстраняване на нокът
бр.
50,00 лв.
Частично отстраняване на нокът 
бр.
40,00 лв.
Атером на глава
бр.
50,00 лв.
Отстраняване на кърлеж – неоперативно 
бр.
20,00 лв.
Отстраняване на кърлеж – оперативно
бр.
30,00 лв.
Инцизия на абсцеси и флегмони
бр.
60,00 лв.
Отстраняване на образования по тялото 
бр. 
60,00 лв.
Катетеризация
бр.
25,00 лв.
ТАП -мускулна инжекция
бр.
5,00 лв..
Венозна инжекция  
бр.
8,00 лв.
Подкожна инжекция
бр.
5,00 лв.
Включване на система до 30 мин.
бр.
15,00 лв.
Включване на система над 30 мин.
бр.
20,00 лв.
Поставяне на абокат
бр.
10,00 лв.
Вземане на кръв за изследване
бр.
2,00 лв.
ЕКГ
бр.
7,00 лв.
Измерване на кръвно налягане RR
бр.
4,00 лв.
Промивка и смяна на дрен 
бр.
20,00 лв.
ТРАВМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Първична обработка на рана
бр.
17,00 лв.
Гипсова имобилизация на горен крайник    
бр.
40,00 лв.
Гипсова имобилизация на долен крайник    
бр.
50,00 лв.
Смяна на гипс. шина 
бр.
10,00 лв.
Смяна на гипс. имобил.
бр.
30,00 лв.
Репозиция на  фрактура + гипс. имоб. 
бр.
80,00 лв.
Сваляне на гипсова имобилизация  
бр.
15,00 лв.
Сваляне на конци и превръзки  
бр.
20,00 лв.
Наместване на луксация 
бр.
40,00 лв.
Ехографско изследване на стави при деца
бр.
30,00 лв.
КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Ехокардиография
бр.
50,00 лв.
Велоергометрично изследване
бр.
70,00 лв.
ЕКГ с разчитане и преглед  
бр.
40,00 лв.
ЕКГ с 12 отвеждания
бр.
7,00 лв.
Продължителен ЕКГ запис / холтер
бр.
60,00 лв.
Продължителен АН запис / холтер
бр.
40,00 лв.
Определяне схема на прием на антикоагуланти
бр.
5,00 лв.
ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Първичен преглед
бр.
40,00 лв.
Вторичен преглед
бр.
20,00 лв.
Ехография на щитовидната жлеза  
бр.
30.00 лв.
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Гинекологичен преглед с вземане на цитонамаска
бр.
50,00 лв.
Вземане на цитонамаска
бр.
10,00 лв.
Консултация
бр.
20,00 лв.
Стандартна ехография 
бр.
40,00 лв.
Гинекологичен преглед + станд.ехофрафия 
бр.
60,00 лв.
Гинекологичен преглед + колпоскопия
бр.
60,00 лв.
Гинекологичен преглед + колпоскопия + биопсия
бр.
90,00 лв.
Биопсия под колпоскопски контрол
бр.
50,00 лв.
Подкожен имплант
бр.
20,00 лв.
Електрокоагулация
бр.
30,00 лв.
Електрокоагулация на кондиломи
бр.
120,00 лв.
Гинекологичен преглед с поставянае на вътрематочна спирала
бр.
60,00 лв.
Гинекологичен преглед и екстракция на вътрематочна спирала 
бр.
50,00 лв.
Женска консултация без ехография
бр.
30,00 лв.
Женска консултация със станд. ехограф
бр.
50,00 лв.
Инцизия на Бартолинов абсцес
бр.
80,00 лв.
Превръзка асептична
бр.
15,00 лв.
Превръзка септична
бр.
25,00 лв.
Сваляне на конци
бр.
15,00 лв.
Сваляне на вагинален песар 
бр.
25,00 лв.
Смяна на постоянен катетър
бр.
10,00 лв.
Поставяне на депо препарат
бр.
10,00 лв.
Пробен кюретаж 
бр.
100,00 лв.
Ексцизия на новообразование на ВПО
бр.
100,00 лв.
ОФТР – ФИЗИОТЕРАПИЯ
Електропроцедури /за една процедура/:
−Терапия с нискочестотни токове
бр.
8,00 лв.
−Терапия с средночестотни токове
бр.
8,00 лв.
−Терапия с високочестотни токове
бр.
8,00 лв.
−Магнитотерапия 
бр.
7,00 лв.
−Ултра звукова терапия
бр.
10,00 лв.
−Електростимулация  с НЧТ
бр.
10,00 лв.
Светлолечение 
бр.
8,00 лв.
Лазерна теврапия на поле 
бр.
5,00 лв.
Вокастим / галванизация + електростимулация на гласни връзки/
бр.
15,00 лв.
Дихателна гимнастика
бр.
8,00 лв.
Инхалационно лечение /за една  процедура/
бр.
10,00 лв.
Криотерапия 
бр.
7,00 лв.
Парафинотерапия/ за една процедура/
бр.
8,00 лв.
Криотерапия + масаж +ЛФК
бр.
25,00 лв.
Снемане на биодоза
бр.
5,00 лв.
Аналитична гимнастика
бр.
7,00 лв.
Лечебен масаж 
> Частичен 
бр.
25,00 лв.
> Цялостен
бр.
40,00 лв.
> Масажна яка 
бр.
15,00 лв.
> Апаратен масаж
бр.
10,00 лв.
Вакум масаж /гръб/ ръчен
бр.
25,00 лв.
Антицелулитен масаж с вендуза /20мин./ 
бр.
15,00 лв.
Антицелулитен масаж – ръчен  /20мин./ 
бр.
17,00 лв.
Ултразвук с антицелулитно олио/ 10 – 15мин./
бр.
7,00 лв.
Индивидуална лечебна гимнастика / за едно посещение /
бр.
8,00 лв.
ЛФК с уреди – терапевтичен фитнес 
бр.
10,00 лв.
Механотерапия / пасивно раздвижване на горен долен крайник /
бр.
10,00 лв.
Цени на пакет услуги
> 7 – дневен курс с две електропроцедури
пакет
50,00 лв.
> Парафинотерапия с частичен масаж
бр.
22,00 лв.
> Едно месечно посещение на групова лечебна гимнастика  – 8 броя
пакет
40,00 лв.
> Частичен масаж с ултразукова терапия
бр.
22,00 лв.
> Механотерапия / пасивно раздвижване на горен или долен крайник /
бр.
40,00 лв.
> Лечение с УВЧ и Солукс – 5 дневен курс
пакет
50,00 лв.
> Лечение с УВЧ и инххалация – 5 дневен курс
пакет
45,00 лв.
> Лечение на синуит/ пакет от 3 процедури- инхалация, светлолечение и УВЧ
пакет
14,00 лв.
Акупунктура
бр.
12,00 лв.
Обучение в ходене и ползване на помощни средства
бр.
5,00 лв.
КОМБИНИРАНИ ПРОЦЕДУРИ ФИЗИОТЕРАПИЯ
Ултразвук + вакумен масаж  – 1 процедура
бр.
20.00 
Ултразвук + вакумен масаж – пакет от 10 процедури
пакет
180,00 лв.
Ултразвук + вакумен масаж + ЛФК /30 – 40 мин./  – 1 процедура
бр.
30.00
Ултразвук + вакумен масаж  + ЛФК /30 – 40 мин./ – пакет от 10 процедури
пакет
270,00 лв.
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) – 1 процедура
бр.
23,00 лв.
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) – пакет от 10 процедури
пакет
210,00 лв.
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) + ЛФК  – 1 процедура
бр.
33,00 лв.
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) + ЛФК – пакет от 10 процедури
пакет
300,00 лв.
Велоергометър /15 мин./
бр.
4,00 лв.
ПСИХИАТРИЧЕН КАБИНЕТ
Първичен преглед
бр.
40,00 лв.
Вторичен преглед
бр.
20,00 лв.
Консултация по документи
бр.
20,00 лв.
Домашна визита в рамките на гр.Казанлък
бр.
60,00 лв.
Мед.удостоверение за разрешително за оръжие
бр.
20,00 лв.
Мед.удостоверение за работа в охран. фирма
бр.
25,00 лв.
Мед.удостоверение за работа
бр.
20,00 лв.
Мед.удостоверение за работа в чужбина-
бр.
30,00 лв.
Мед.удостоверение за сключване на брак
бр.
20,00 лв.
Мед.удостоверение за ВУЗ
бр.
15,00 лв.
Мед.удостоверение за настаняване в дом за стари хора, соц.патронаж и др.соц.услуги
бр.
20,00 лв.
Мед.удостоверение за шофьор
бр.
15,00 лв.
ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
      УРИНА
РН
бр.
1,00 лв.
Белтък
бр.
1,00 лв.
Захар
бр.
1,00 лв.
Ацетон
бр.
1,00 лв.
Билирубин
бр.
1,00 лв.
Уробилиноген
бр.
1,00 лв.
Кръв  
бр.
1,00 лв.
Седимент
бр.
1,00 лв.
Комплексно
бр.
3,00 лв.
Амилаза
бр.
2,00 лв.
%  захар  
бр.
2,00 лв.
% белтък  
бр.
2,00 лв.
КРЪВНА КАРТИНА
Хемоглобин
бр.
1,00 лв.
Еритроцити
бр.
1,00 лв.
Хематокрит
бр.
1,00 лв.
Левкоцити
бр.
1,00 лв.
СУЕ
бр.
2,00 лв.
Тромбоцити
бр.
3,00 лв.
ДКК
бр.
4,00 лв.
Морф. на ерит  
бр.
3,00 лв.
Ретикулоцити
бр.
3,00 лв.
ПКК на ел. брояч  
бр.
6,00 лв.
КОАГУЛАЦИЯ
Вр. на кървене  
бр.
1,00 лв.
Вр. на съсирване  
бр.
1,00 лв.
Протромбиново време  
бр.
3,00 лв.
ККВ
бр.
3,00 лв.
Фибриноген
бр.
2,50 лв.
·           БИОХИМИЯ
Кр. захар  
бр.
1,00 лв.
Урея
бр.
3,00 лв.
Креатенин
бр.
3,00 лв.
Пик. к-на  
бр.
4,00 лв.
Общ билирубин  
бр.
3,00 лв.
Дир. Билирубин  
бр.
3,00 лв.
Общ белтък  
бр.
3,00 лв.
NA 
бр.
3,00 лв.
К
бр.
3,00 лв.
СА
бр.
3,50 лв.
Р
бр.
3,50 лв.
FE
бр.
4,00 лв.
АСАТ
бр.
3,00 лв.
АЛАТ
бр.
3,00 лв.
ГГТП
бр.
3,00 лв.
АФ
бр.
4,00 лв.
Холестерол
бр.
2,50 лв.
НДЛ хол
бр.
3,00 лв.
Триглицериди
бр.
2,50 лв.
LDL
бр.
3,00 лв.
LDH
бр.
3,00 лв.
СК
бр.
3,50 лв.
Амилаза
бр.
3,00 лв.
Анализ на бъбречен камък
бр.
8,00 лв.
CRP 
бр.
8,00 лв.
RA фактор  
бр.
8,00 лв.
Окултни кръвоизливи  
бр.
5,00 лв.
Сулкович
бр.
3,00 лв.
Спермограма
бр.
8,00 лв.
Изсл. на трихомонас  
бр.
5,00 лв.
Изследване на ГО  
бр.
5,00 лв.
LE клетки  
бр.
6,00 лв.
Гликиран НВ  
бр.
12,00 лв.
Микроалбуминурия  
бр.
12,00 лв.
D-DIMER  
бр.
12,00 лв.
СПИН
бр.
14,00 лв.
Васерман
бр.
8,00 лв.
Хепатит С
бр.
17,00 лв.
Хепатит В
бр.
17,30 лв.
AST 
бр.
6,00 лв.
RF  
бр.
6,00 лв.
PSA
бр.
15,00 лв.
TSH
бр.
14,00 лв.
FT 4
бр.
14,00 лв.
Вземане на биологичен материал 
бр.
2,00 лв.
Тестове COVID-19
Бърз антигенен тест за COVID-19 със или без сертификат
бр.
10,00 лв.
Бърз антигенен тест за COVID-19 МЗ
бр.
0,00 лв.
Бърз антигенен тест за COVID-19 и грип А+В
бр.
35,00 лв.
Бърз тест за антитела 
бр.
26,00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИИ
.
Околоносни кухини  
бр.
30,00 лв.
Специални центражи на черепа  
бр.
30,00 лв.
Стернум / гръдна кост  
бр.
30,00 лв.
Ребра
бр.
30,00 лв.
Длан с пръсти  
бр.
20,00 лв.
Стерноклавикуларни стави  
бр.
30,00 лв.
Сакроилиачна става  
бр.
30,00 лв.
Тазобедрена става  
бр.
30,00 лв.
Бедренна кост  2 проекции
бр.
30,00 лв.
Колянна става   2 проекции
бр.
30,00 лв.
Подбедрица  2 проекции
бр.
30,00 лв.
Глезенна става   
бр.
30,00 лв.
Стъпало с пръсти  
бр.
30,00 лв.
Клавикула  
бр.
30,00 лв.
Скапула  2 проекции
бр.
40,00 лв.
Раменна става  
бр.
30,00 лв.
Хумерус 2 проекции
бр.
30,00 лв.
Лакетна става  
бр.
30,00 лв.
Антeбрахиум
бр.
30,00 лв.
Гривнена става  
бр.
30,00 лв.
Череп
бр.
30,00 лв.
Шийни прешлени  
бр.
30,00 лв.
Лумбални прешлени  
бр.
30,00 лв.
Таз
бр.
30,00 лв.
Обзорна БУМ  
бр.
30,00 лв.
Зъбни снимки  
бр.
7,00 лв.
Телерентгенография
бр.
15,00 лв.
Панорамна снимка  
бр.
30,00 лв.
Панорамна снимка + телерентгенография  
бр.
40,00 лв.
Мамография една проекция
бр.
50,00 лв.
Мамография допълнителна проекция  
бр.
20,00 лв.
Гръдни прешлени  
бр.
30,00 лв.
Гръден кош и бял дроб  
бр.
35,00 лв.
Корем
бр.
30,00 лв.
Скопия на бял дроб
бр.
18,00 лв.
Копие на диск
бр.
10,00 лв.
Такса повторно разчитане  на изследване/ графия /
бр.
15,00 лв.
ДКЦ-Районна Поликлиника : Други услуги
Наем на Конферентна  зала 
бр.
120 лв. на час
КСЕРОКС едностранно
бр.
0,20 лв.
КСЕРОКС двустранно
бр.
0,30 лв.
Издаване на  дубликат служебна бележка/болничен лист/
бр.
15,00 лв.
Извършване на посещения и услуги по домовете
Домашен медицински преглед от лекар – специалист 
бр.
60,00 лв.
Домашен медицински преглед с направление бл.3 на НЗОК с ехография 
бр.
40,00 лв.
Дом. манипулации 
Подкожна инжекция
бр.
7,00 лв.
Мускулна  инжекция
бр.
7,00 лв.
Венозна  инжекция
бр.
10,00 лв.
Включване на система 
бр.
40,00 лв.
Измерване на кръвно налягане
бр.
4,00 лв.
ЕКГ без разчитане 
бр.
15,00 лв.
Превръзка суха
бр.
20,00 лв.
Превръзка след хирургична обработка на рана
бр.
30,00 лв.
Смяна на катетър 
бр.
30,00 лв.
Сваляне на конци
бр.
15,00 лв.
Вземане на кръв от клиничен лаборант 
бр.
15,00 лв.
Домашна рехабилитация
Обучение в грижи за болния
бр.
30,00 лв.
Раздвижване и профилактика на лежащо болен
бр.
30,00 лв.
Вертикализация на пациенти
бр.
30,00 лв.
Обучение в ходене със и без помощни средства
бр.
30,00 лв.
Раздвижване на пациенти след мозъчен инсулт
бр.
30,00 лв.
Рехабилитация след ортопедични операции
бр.
30,00 лв.