Услуги

ЦЕНОРАЗПИС

Вид прегледКоличествоЦена
Първичен преглед при специалистбр.50.00 лв.
Вторичен преглед при специалистбр.25.00 лв.
Потребителска такса ЗОЛбр.2,90 лв.
Потребителска такса за пенсионерибр.1,00 лв.
Председател на комисия ОЛКК и Спец. ЛККбр.20,00 лв.
ОЛКК и Спец .ОЛКК /на член от комисията/бр.15,00 лв.
Обжалван болничен от работодател към Обща  ЛКК  бр.15,00 лв.
Медицинско свидетелство за работа  на специалист бр.5,00 лв.
Медицинско свидетелство за работа  пакет от 5 специалистапакет25,00 лв.
Медицинско свидетелство за водач на МПС категория „В” очен кабинет  бр.5,00 лв.
Медицинско св. за водач на МПС категория „С”  на специалист бр.5,00 лв.
Медицинско св. за водач на МПС категория „С”  пакет от 6 специалиста /УНГ, очен, ортопед, невролог, хирург, вътрешни/пакет30,00 лв.
Медицинско свидетелство за брак
Вид прегледКоличествоЦена
Психиатърбр.20,00 лв.
Скопия на бял дроб за бракбр.15,00 лв.
Дерматологбр.10,00 лв.
Заключение от интернист  бр.5,00 лв.
ДЕРМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Вид прегледКоличествоЦена
Първичен прегледбр.50,00 лв.
Вторичен прегледбр.25,00 лв.
Остраняване на папиломи и кокоши трънбр.50,00 лв.
ТУБ КАБИНЕТ
Вид прегледКоличествоЦена
Първичен прегледбр.50,00 лв.
Вторичен прегледбр.25,00 лв.
Спирометриябр.20,00 лв.
Спирометрия с мундщук с антибактериален филтърбр.25,00 лв.
Манту бр.25,00 лв.
НЕВРОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Вид прегледКоличествоЦена
Първичен прегледбр.50,00 лв.
Вторичен прегледбр.25,00 лв.
Манипулационна
Вид прегледКоличествоЦена
Мускулна инжекция  бр.5,00 лв.
Венозна инжекция  бр.8,00 лв.
Подкожна инжекциябр.5,00 лв.
Включване на система до 30 мин.бр.15,00 лв.
Включване на система над 30 мин.бр.20,00 лв.
Поставяне на абокатбр.10,00 лв.
Направа на ЕКГбр.7,00 лв.
Измерване на кръвно налягане RRбр.4,00 лв.
ДЕЖУРЕН КАБИНЕТ
Вид прегледКоличествоЦена
Платен преглед за неосигурени лицабр.50,00 лв.
Медицинска бележкабр.5,00 лв.
Поставяне на абокатбр.10,00 лв.
Мускулна инжекция  бр.7,00 лв.
Подкожна инжекциябр.7,00 лв.
Венозна инжекциябр.10,00 лв.
Включване на система до 30 мин.бр.20,00 лв.
Включване на система над 30 мин.бр.30,00 лв.
Превръзка бр.20,00 лв.
Шев на ранибр.30,00 лв.
Поставяне на катетър бр.30,00 лв.
Премахване на чужди тяло от окото бр.30,00 лв.
Екстракция на кърлеж бр.30,00 лв.
Съобщение за смъртбр.50,00 лв.
ПЕДИАТРИЧЕН КАБИНЕТ
Вид прегледКоличествоЦена
Амбулаторен преглед бр.50,00 лв.
Вторичен прегледбр.25,00 лв.
УНГ КАБИНЕТ
Вид прегледКоличествоЦена
Първичен прегледбр.50,00 лв.
Вторичен прегледбр.25,00 лв.
Промивка на ухо  след подготвени от пациента ушибр.20,00 лв.
Аудиометриябр.20,00 лв.
Вземане на секрет от гърло за микробиологично изследванебр.5,00 лв.
Вземане на секрет от нос за микробиологично изследванебр.5,00 лв.
Екстракция на чуждо тяло от нос бр.20,00 лв.
Екстракция на чуждо тяло от ухобр.20,00 лв.
Туширане/ коагулация/ на кръвоносни съдове при епистаксисбр.15,00 лв.
Игрова аудиометрия за деца бр.20,00 лв.
ОФТАЛОМОЛГИЧЕН КАБИНЕТ
Вид прегледКоличествоЦена
Първичен прегледбр.50,00 лв.
Вторичен прегледбр.25,00 лв.
Визус без изписване на очила  бр.10,00 лв.
Визус + авторефрактометрия  бр.30,00 лв.
Изследване на цветно зрение  бр.5,00 лв.
Преглед на очни дъна  бр.25,00 лв.
Измерване на ВОНбр.10,00 лв.
Периметърбр.10,00 лв.
Епилация на мигли  бр.7,00 лв.
Промивка на слъзни пътища  бр.22,00 лв.
Екзофталмометриябр.10,00 лв.
Хирургична интервенция в амбулаторни условиябр.40,00 лв.
Екстракция на чуждо тяло  бр.30,00 лв.
Махане на корнеални конци  бр.30,00 лв.
Субконюктивална или парабулбарна инжекция   бр.30,00 лв.
Биомикроскопиябр.10,00 лв.
Ширмер – тест   бр.15,00 лв.
КАБИНЕТ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
Вид прегледКоличествоЦена
Първичен прегледбр.50,00 лв.
Вторичен прегледбр.25,00 лв.
Преглед + ехография бр.60,00 лв.
Сигмоидоскопия с оптика бр.60,00 лв.
Гастроскопия с оптикабр.60,00 лв.
Видео Сигмоидоскопия бр.120,00 лв.
Видео Гастроскопиябр.120,00 лв.
Ехография на коремни органи  бр.40,00 лв.
Коремна парацентезабр.60,00 лв.
Запис на ел.носителбр.10,00лв
КАБИНЕТ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Вид прегледКоличествоЦена
Първичен прегледбр.50,00 лв.
Вторичен прегледбр.25,00 лв.
Ехография на коремни органи  бр.50,00 лв.
Преглед + ехография  бр.60,00 лв.
ХИРУРГИЧЕН КАБИНЕТ
Вид прегледКоличествоЦена
Първичен прегледбр.50,00 лв.
Вторичен прегледбр.25,00 лв.
Специализирана ЛКК  /на член от комисията/бр.15,00 лв.
Хирургична обработка на неинфектирани рани бр.45,00 лв.
Хирургична обработка на инфектирани рани и абсцесибр.60,00 лв.
Хирургична обработка на рана от изгаряне  до 5%бр.15,00 лв.
Хирургична обработка на рана от изгаряне до 10%бр.20,00 лв.
Превръзка асептичнабр.15,00 лв.
Превръзка септичнабр.25,00 лв.
Смяна на превръзкабр.15,00 лв.
Вземане на биологичен материал бр.30,00 лв.
Сваляне на конци бр.15,00 лв.
Шев на рана  бр.30,00 лв.
Локална анестезия бр.10,00 лв.
Пункция на киста / хематомбр.35,00 лв.
Тотално отстраняване на нокътбр.50,00 лв.
Частично отстраняване на нокът бр.40,00 лв.
Атером на главабр.50,00 лв.
Отстраняване на кърлеж – неоперативно бр.20,00 лв.
Отстраняване на кърлеж – оперативнобр.30,00 лв.
Инцизия на абсцеси и флегмонибр.60,00 лв.
Отстраняване на образования по тялото бр. 60,00 лв.
Катетеризациябр.25,00 лв.
Промивка и смяна на дрен бр.20,00 лв.
ТРАВМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Вид прегледКоличествоЦена
Първичен прегледбр.50,00 лв.
Вторичен прегледбр.25,00 лв.
Първична обработка на ранабр.17,00 лв.
Гипсова имобилизация на горен крайник    бр.40,00 лв.
Гипсова имобилизация на долен крайник    бр.50,00 лв.
Смяна на гипс. шина бр.10,00 лв.
Смяна на гипс. имобил.бр.30,00 лв.
Репозиция на  фрактура + гипс. имоб. бр.80,00 лв.
Сваляне на гипсова имобилизация  бр.15,00 лв.
Сваляне на конци и превръзки  бр.20,00 лв.
Наместване на луксация бр.40,00 лв.
Ехографско изследване на стави при децабр.30,00 лв.
КАРДИОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Вид прегледКоличествоЦена
Първичен прегледбр.50,00 лв.
Вторичен прегледбр.25,00 лв.
Ехокардиографиябр.50,00 лв.
Велоергометрично изследванебр.70,00 лв.
ЕКГ с разчитане и преглед  бр.40,00 лв.
ЕКГ с 12 отвежданиябр.7,00 лв.
Продължителен ЕКГ запис / холтербр.60,00 лв.
Продължителен АН запис / холтербр.40,00 лв.
Определяне схема на прием на антикоагулантибр.5,00 лв.
ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Вид прегледКоличествоЦена
Първичен прегледбр.50,00 лв.
Вторичен прегледбр.25,00 лв.
Ехография на щитовидната жлеза  бр.30.00 лв.
АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ
Вид прегледКоличествоЦена
Първичен прегледбр.50,00 лв.
Вторичен преглед    бр.25,00 лв.
Гинекологичен преглед с вземане на цитонамазкабр.60,00 лв.
Вземане на цитонамазкабр.10,00 лв.
Консултациябр.20,00 лв.
Стандартна ехография бр.40,00 лв.
Гинекологичен преглед + станд.ехография бр.60,00 лв.
Гинекологичен преглед + колпоскопиябр.60,00 лв.
Гинекологичен преглед + колпоскопия + биопсиябр.90,00 лв.
Биопсия под колпоскопски контролбр.50,00 лв.
Подкожен противозачатъчен имплант поставяне, вадене бр.100,00 лв.
Електрокоагулациябр.30,00 лв.
Електрокоагулация на кондиломибр.120,00 лв.
Гинекологичен преглед с поставянае на вътрематочна спиралабр.60,00 лв.
Гинекологичен преглед и екстракция на вътрематочна спирала бр.60,00 лв.
Женска консултация без ехографиябр.30,00 лв.
Женска консултация със станд. ехографбр.50,00 лв.
Инцизия на Бартолинов абсцесбр.80,00 лв.
Превръзка асептичнабр.15,00 лв.
Превръзка септичнабр.25,00 лв.
Сваляне на концибр.15,00 лв.
Сваляне на вагинален песар бр.25,00 лв.
Смяна на постоянен катетърбр.10,00 лв.
Поставяне на депо препаратбр.10,00 лв.
Пробен кюретаж бр.100,00 лв.
Ексцизия на новообразование на ВПОбр.100,00 лв.
Фетална морфология 1-ви триместър бр.60,00 лв.
Цитонамазка  /заплаща се на регистратура/ микробиология ет.1 каб11бр.30,00 лв.
ОФТР – ФИЗИОТЕРАПИЯ
Вид прегледКоличествоЦена
Първичен прегледбр.50,00 лв.
Вторичен прегледбр.25,00 лв.
Електропроцедури /за една процедура/:
Вид процедураКоличествоЦена
−Терапия с нискочестотни токовебр.8,00 лв.
−Терапия с средночестотни токовебр.8,00 лв.
−Терапия с високочестотни токовебр.8,00 лв.
−Магнитотерапия бр.7,00 лв.
−Ултра звукова терапиябр.10,00 лв.
−Електростимулация  с НЧТбр.10,00 лв.
Светлолечение бр.8,00 лв.
Лазерна теврапия на поле бр.5,00 лв.
Вокастим / галванизация + електростимулация на гласни връзки/бр.15,00 лв.
Дихателна гимнастикабр.8,00 лв.
Инхалационно лечение /за една  процедура/бр.10,00 лв.
Криотерапия бр.7,00 лв.
Парафинотерапия/ за една процедура/бр.8,00 лв.
Криотерапия + масаж +ЛФКбр.25,00 лв.
Снемане на биодозабр.5,00 лв.
Аналитична гимнастикабр.7,00 лв.
Лечебен масаж 
Вид процедураКоличествоЦена
Частичен бр.25,00 лв.
Цялостенбр.40,00 лв.
Масажна яка бр.15,00 лв.
Апаратен масажбр.10,00 лв.
Вакум масаж /гръб/ ръченбр.25,00 лв.
Антицелулитен масаж с вендуза /20мин./ бр.15,00 лв.
Антицелулитен масаж – ръчен  /20мин./ бр.17,00 лв.
Ултразвук с антицелулитно олио/ 10 – 15мин./бр.7,00 лв.
Индивидуална лечебна гимнастика / за едно посещение /бр.8,00 лв.
ЛФК с уреди – терапевтичен фитнес бр.10,00 лв.
Механотерапия / пасивно раздвижване на горен долен крайник /бр.10,00 лв.
Цени на пакет услуги
УслугаКоличествоЦена
7 – дневен курс с две електропроцедурипакет50,00 лв.
Парафинотерапия с частичен масажбр.22,00 лв.
Едно месечно посещение на групова лечебна гимнастика  – 8 брояпакет40,00 лв.
Частичен масаж с ултразвукова терапиябр.22,00 лв.
Механотерапия / пасивно раздвижване на горен или долен крайник /бр.40,00 лв.
Лечение с УВЧ и Солукс – 5 дневен курспакет50,00 лв.
Лечение с УВЧ и инхалация – 5 дневен курспакет45,00 лв.
Лечение на синуит/ пакет от 3 процедури- инхалация, светлолечение и УВЧпакет14,00 лв.
Акупунктурабр.12,00 лв.
Обучение в ходене и ползване на помощни средствабр.5,00 лв.
КОМБИНИРАНИ ПРОЦЕДУРИ ФИЗИОТЕРАПИЯ
Вид процедураКоличествоЦена
Ултразвук + вакумен масаж  – 1 процедурабр.20,00 лв.
Ултразвук + вакумен масаж – пакет от 10 процедурипакет180,00 лв.
Ултразвук + вакумен масаж + ЛФК /30 – 40 мин./  – 1 процедурабр.30,00 лв.
Ултразвук + вакумен масаж  + ЛФК /30 – 40 мин./ – пакет от 10 процедурипакет270,00 лв.
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) – 1 процедурабр.23,00 лв.
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) – пакет от 10 процедурипакет210,00 лв.
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) + ЛФК  – 1 процедурабр.33,00 лв.
Ултразвук + антицелулитен масаж (ръчен) + ЛФК – пакет от 10 процедурипакет300,00 лв.
Велоергометър /15 мин./бр.4,00 лв.
ПСИХИАТРИЧЕН КАБИНЕТ
Вид прегледКоличествоЦена
Първичен прегледбр.50,00 лв.
Вторичен прегледбр.25,00 лв.
Консултация по документибр.25,00 лв.
Домашна визита в рамките на гр. Казанлъкбр.60,00 лв.
Мед. удостоверение за разрешително за оръжиебр.25,00 лв.
Мед. удостоверение за работа в охран. фирмабр.25,00 лв.
Мед. удостоверение за работабр.25,00 лв.
Мед. удостоверение за работа в чужбинабр.30,00 лв.
Мед. удостоверение за сключване на бракбр.20,00 лв.
Мед. удостоверение за достъп стратегически обект /работа с клас. Информация/бр.25,00 лв.
Мед. удостоверение за кандидатстване за бълг. гражданствобр.25,00 лв.
Мед. удостоверение за ВУЗбр.20,00 лв.
Мед. удостоверение за настаняване в дом за стари хора, соц. патронаж и др. соц. услугибр.25,00 лв.
Мед. удостоверение за шофьорбр.25,00 лв.
ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
УРИНА
Вид изследванияКоличествоЦена
РНбр.1,00 лв.
Белтъкбр.1,00 лв.
Захарбр.1,00 лв.
Ацетонбр.1,00 лв.
Билирубинбр.1,00 лв.
Уробилиногенбр.1,00 лв.
Кръв  бр.1,00 лв.
Седиментбр.2,00 лв.
Комплекснобр.4,00 лв.
Амилазабр.4,00 лв.
%  захар  бр.2,00 лв.
% белтък  бр.2,00 лв.
КРЪВНА КАРТИНА
Вид изследванияКоличествоЦена
Хемоглобинбр.1,00 лв.
Еритроцитибр.1,00 лв.
Хематокритбр.1,00 лв.
Левкоцитибр.1,00 лв.
СУЕбр.2,00 лв.
Тромбоцитибр.3,00 лв.
ДККбр.4,00 лв.
Морф. на ерит  бр.3,00 лв.
Ретикулоцитибр.3,00 лв.
ПКК на ел. брояч  бр.6,00 лв.
КОАГУЛАЦИЯ
Вид изследванеКоличествоЦена
Вр. на кървене  бр.1,00 лв.
Вр. на съсирване  бр.1,00 лв.
Протромбиново време  бр.3,00 лв.
ККВбр.4,00 лв.
Фибриногенбр.4,00 лв.
БИОХИМИЯ
Вид изследванеКоличествоЦена
Кр. захарбр.1,00 лв.
Уреябр.3,00 лв.
Креатенинбр.3,00 лв.
Пик. к-на  бр.4,00 лв.
Албуминбр.3,00 лв.
Общ билирубин  бр.3,00 лв.
Дир. Билирубин  бр.3,00 лв.
Общ белтък  бр.3,00 лв.
NA бр.3,00 лв.
Кбр.3,00 лв.
САбр.3,50 лв.
Рбр.3,50 лв.
FEбр.4,00 лв.
АСАТбр.3,00 лв.
АЛАТбр.3,00 лв.
ГГТПбр.3,00 лв.
АФбр.4,00 лв.
Холестеролбр.2,50 лв.
НДЛ холбр.3,00 лв.
Триглицеридибр.2,50 лв.
LDLбр.3,00 лв.
LDHбр.3,00 лв.
СКбр.3,50 лв.
Амилазабр.3,00 лв.
Анализ на бъбречен камъкбр.8,00 лв.
CRP бр.8,00 лв.
RA фактор  бр.8,00 лв.
Окултни кръвоизливи  бр.5,00 лв.
Спермограмабр.8,00 лв.
Изсл. на трихомонас  бр.5,00 лв.
Изследване на ГО  бр.5,00 лв.
Гликиран НВ  бр.12,00 лв.
Микроалбуминурия  бр.14,00 лв.
D-DIMER  бр.15,00 лв.
AST бр.6,00 лв.
RF  бр.6,00 лв.
PSAбр.15,00 лв.
TSHбр.15,00 лв.
FT 4бр.15,00 лв.
Липазабр.4,00 лв.
Феритинбр.18,00 лв.
Вземане на биологичен материал бр.2,00 лв.
Тестове COVID-19
Вид изследванеКоличествоЦена
Бърз антигенен тест за COVID-19 със или без сертификатбр.10,00 лв.
Бърз антигенен тест за COVID-19 МЗбр.0,00 лв.
Бърз антигенен тест за COVID-19 и грип А+Вбр.35,00 лв.
Бърз тест за антитела бр.26,00 лв.
РЕНТГЕНОГРАФИИ
Вид изследванеКоличествоЦена
Околоносни кухини  бр.30,00 лв.
Специални центражи на черепа  бр.30,00 лв.
Стернум / гръдна кост  бр.30,00 лв.
Ребрабр.30,00 лв.
Длан с пръсти  бр.30,00 лв.
Стерноклавикуларни стави  бр.30,00 лв.
Сакроилиачна става  бр.30,00 лв.
Тазобедрена става  бр.30,00 лв.
Бедренна кост  бр.30,00 лв.
Колянна става  бр.30,00 лв.
Подбедрицабр.30,00 лв.
Глезенна става   бр.30,00 лв.
Стъпало с пръсти  бр.30,00 лв.
Клавикула  бр.30,00 лв.
Скапулабр.30,00 лв.
Раменна става  бр.30,00 лв.
Хумерусбр.30,00 лв.
Лакетна става  бр.30,00 лв.
Антeбрахиумбр.30,00 лв.
Гривнена става  бр.30,00 лв.
Черепбр.30,00 лв.
Шийни прешлени  бр.30,00 лв.
Лумбални прешлени  бр.40,00 лв.
Тазбр.30,00 лв.
Обзорна БУМ  бр.30,00 лв.
Зъбни снимки  бр.7,00 лв.
Телерентгенографиябр.15,00 лв.
Панорамна снимка  бр.30,00 лв.
Панорамна снимка + телерентгенография  бр.40,00 лв.
Мамография една проекциябр.60,00 лв.
Мамография допълнителна проекция  бр.20,00 лв.
Гръдни прешлени  бр.30,00 лв.
Гръден кош и бял дроб  бр.40,00 лв.
Корембр.30,00 лв.
Ехография бр.50,00 лв.
Остеоденситометриябр.70,00 лв.
Копие на дискбр.10,00 лв.
Такса повторно разчитане  на изследване/ графия /бр.10,00 лв.
ДКЦ-Районна Поликлиника : Други услуги
Вид услугаКоличествоЦена
Наем на Конферентна  зала бр.120 лв. на час
КСЕРОКС едностраннобр.0,20 лв.
КСЕРОКС двустраннобр.0,30 лв.
Издаване на  дубликат служебна бележка/болничен лист/бр.15,00 лв.
Извършване на посещения и услуги по домовете
Вид прегледКоличествоЦена
Домашен медицински преглед от лекар – специалист бр.60,00 лв.