Дарителска кампания

ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ

Уведомяваме всички желаещи да се включат в нашата дарителска кампания, че могат да го направят по следния начин:

Може да използвате специално откритата дарителска сметка, а именно:

Титуляр : „ДКЦ РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА – КАЗАНЛЪК“ ЕООД

Дарителска сметка:

IBAN   BG62SOMB91301070974301

BIC       SOMBBGSF

Банка: „Общинска банка“ АД клон Казанлък

Паричната сума постъпила в нашата дарителска сметка ще бъде използвана за закупуване на скенер. Скенерът (компютърният томограф) представлява мултислайсов рентгенов апарат, който извършва много прецизни снимки. Това е съвременно изследване, което сканира органи и меки тъкани, като осигурява множество рентгенови изображения, които създават 3D образ, който се вижда на компютърния монитор. Скенерът може да се фокусира много по-добре върху определени зони от тялото, от колкото рентгена, и дава много ясно изображение на меките тъкани и органите.

Поликлиниката продължава да се обновява, но за жалост не успява да поеме всички разходи за модернизирането на апаратурата, поради което търси странична помощ от дарители. Всички желаещи да подкрепят каузата за закупуване на новото оборудване могат да го направят чрез дарителската сметка.

Ръководството на „ДКЦ РАЙОННА ПОЛИКЛИНИКА – КАЗАНЛЪК“ ЕООД Ви благодари за вашата загриженост и отправя апел към всеки заинтересован дарител да спомогне за продължаващото развитие и обновяване на здравното заведение.