ТРАВМАТОЛОГИЯ

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ – ДКЦ Районна Поликлиника Казанлък

Д-р Петър Лучев

ДКЦ Районна поликлиника

Етаж 3, кабинет 71

Тел. за информация: 0896641223
и 0894607676

Посещение за:

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Амбулаторни прегледи

14.30 –
17.00 ч.

14.30 –
17.00 ч.

14.00 –
17.00 ч.

14.00 –
17.00 ч.

14.00–16.00ч.

ЛКК

14.00 –
14.30 ч.

14.00 –
14.30 ч.

 

 

 

Профилактични прегледи

 

 

 

 

 

Д-р Росен Джикелов

ДКЦ Районна поликлиника

Етаж 3, кабинет 69

Тел. за информация: 0896641223
и 0894607676

Посещение за:

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Амбулаторни прегледи

14.30 –
16.00 ч.

14.30 –
16.00 ч.


14.00 –
16.00 ч.

14.00–16.00ч.

ЛКК

14.00 –
14.30 ч.

14.00 –
14.30 ч.

 

 

 

Профилактични прегледи